Styrk virksomhedens interne kommunikation

Er du virksomhedsejer, og ønsker du at styrke den interne kommunikation i organisationen? Så er der alt mulig god grund til at gøre det. Effektiv intern kommunikation er nemlig lig med øget effektivitet og dermed en styrket bundlinje. Få gode tips og tricks til, hvordan du i praksis styrker virksomhedens interne kommunikation her.

Inddrag de ansatte

Det første råd til dig som virksomhedsejer er klart og tydeligt: Inddrag samtlige ansatte i virksomheden. Som en del af moderne ledelsesstil er det nemlig vigtigt, at man som virksomhedsejer inddrager sine ansatte aktivt i dagligdagens beslutningsprocesser. Der er flere måder at gøre det på. Dels kan man afholde månedlige møder, hvor de ansatte får lov at sætte dagsordenen, og hvor de kan præsentere deres tanker og idéer, og dels kan man som virksomhedsejer tage på rundtur i de forskellige afdelinger i organisationen for på den måde at få en føler for, hvilke tanker de ansatte går med.

Lad en uformel kultur præge virksomheden

Erfaringsmæssigt fører en uformel tone i virksomheden til større produktivitet. Når de ansatte er afslappede og uformelle, vil de automatisk også byde ind med idéer og inputs, og de vil kommunikere mere åbent med afdelingsledere og chefer. Som en del af strategien om en uformel kultur i virksomheden kan I køre uden rigide dresscodes. Lad folk troppe op i det tøj, de nu en gang foretrækker. De ansatte skal have lov at bestille og benytte tøj fra webshops såsom NA-KD og lignende, såfremt det er det de ønsker. Omtalte webshop byder i øvrigt på et kæmpe udvalg af kvalitetstøj, så de ansatte vil med garanti møde op på arbejdet i flot og præsentabel mundering.

Inspirér til intern vidensdeling

Hvem er de bedste til at kommunikere om de enkelte afdelingers daglige arbejde og meritter? Svaret er enkelt: Det er naturligvis medarbejderne i de enkelte afdelinger. Som virksomhedsejer er det vigtigt, at du får benyttet de enkelte afdelinger og ansattes viden og kompetencer aktivt. Det gør du bedst ved at lade de ansatte kommunikere deres viden videre til andre afdelinger.

Gør derfor vidensdeling til et helt centralt koncept i virksomheden. Der er flere måder at gøre det på. Der kan f.eks. afholdes workshops, hvor medarbejdere fra enkelte afdelinger præsenterer cases for medarbejdere i andre afdelinger. Man kan også lade folk fra én afdeling komme i “praktik” i en anden i en dag eller to. På den måde styrkes den interne kommunikation i virksomheden, og det vil komme alle ansatte til gode.