Kommunikation i familien

Bor man sammen med andre i en familie, så er det super vigtigt, at kommunikationen fungerer, så man kan få livet sammen til at glide lettere. Konflikter opstår blandt andet, når kommunikationen fejler, og man misforstår hinanden, eller informationen ikke når frem.

Kommuniker tydeligt med din partner

Kommunikationen med din partner er vigtig både på det følelsesmæssige og praktiske plan. Hvis I er en børnefamilie, så er der ofte en masse praktiske ting og logistik, som skal fungere i hverdagen. Hvem henter børn, hvem laver aftensmad, hvem handler ind, hvem smører madpakker, og hvem arrangerer, hvad familien skal have af oplevelser i fritiden og ferierne? Det er vigtigt, at I taler godt sammen og bliver afklarede omkring, hvordan I ønsker, at jeres familie skal fungere i hverdagen. Derudover er der selvfølgelig den følelsesmæssige side, som handler om, at man drager omsorg for hinanden og spørger til hinanden og har en god fornemmelse for, hvilket humør den anden er i. God kommunikation er noget, man skal øve sig i, og når man bor både voksne og børn sammen, er der forskellige behov, og kommunikationen mellem familiemedlemmerne er forskellig.

Individuelle behov

På samme måde som man i en virksomhed kommunikerer individuelt med kunderne for at imødekomme eller skræddersy deres særlige behov. Virksomheder har den fordel, at de kan anskaffe sig et crm system, som betyder Customer Relationship Management, hvor de kan skrive informationer om kunden ned, så det er nemt at huske, hvilke behov og ønsker kunderne har, og det gør også markedsføring og salg nemmere. De forskellige afdelinger i virksomheden kan få stor glæde af at anvende dette system. Ligesom man i en familie skal huske, at det ikke altid er det samme, vi har brug for, men at der nogen gange skal laves individuelle løsninger. Her kan I fx også skrive ned, hvad I har af forskellige behov og ønsker, og I kan holde familiemøder, hvor I får talt det hele igennem.

Kommuniker tydeligt med dine børn

Kommunikationen med dine børn bør også være tydelig og klar. Det er vigtigt, at I lytter til hinanden, og jo bedre I taler sammen og afstemmer forventningerne omkring skole, fritidsinteresser og ferieoplevelser, jo nemmere bliver det at være sammen. Børn kan også godt lide, at kommunikationen i familien er tydeligt, så de ved præcis, hvilke rammer og regler der er, og at de frit kan kommunikere, hvad de gerne vil, og så kan I sammen finde nogen løsninger på, hvordan I skal være sammen som familie.